Comentaris Polifònics i Sincronies amb el Caos


Pendulums


CAT/Partint d’un vídeo tutorial de física, sincronitzem l’aparició de les veus i la seva intensitat a l’oscil·lació dels pèndols, tot creant polirítmies. Dins del context caòtic, apareix l’ordre que imposen les lleis de la física.

ESP/Partiendo de un vídeo tutorial de física, sincronizamos la aparición de las voces y su intensidad a la oscilación de los péndulos, creando polirítmias. Dentro del contexto caótico, aparece el orden que imponen las leyes de la física.
Pigeons Sucked


CAT/Com si de finestres harmòniques que s’obren i es tanquen a voluntat es tractés, el moviment de les ales i la succió dels coloms complementen harmònicament una música que ve sonant prèviament. D’aquesta manera aconseguim que sigui el caos qui s’adapta i es sincronitza amb una melodia molt clara a nivell rítmic i tonal.

ESP/Como si de ventanas harmónicas que se abren y cierran a voluntad se tratara, el movimiento de las alas y la succión de las palomas complementan harmónicamente una música que viene sonando previamente. De este modo conseguimos que sea el caos quien se adapta y sincroniza con una melodía muy clara a nivel rítmico y tonal.

Acròbata


CAT/Prop de 300 punts de sincronia amb cada un dels moviments d’una acròbata que realitza un número espectacular. El dispositiu transforma una música diegètica en no diegètica per acabar, novament, insertant-la en la realitat diegètica de la narració.

ESP/Cerca de 300 puntos de sincronía con cada uno de los movimientos de una acróbata al realizar un número espectacular. El dispositivo transforma una música diegética en no diegética para terminar, nuevamente, insertándola en la realidad diegética de la narración.
Overloaded Bus


CAT/Una peça de mush up amb el caos on incrustem la cançó «Qualsevol nit pot sortir el sol» de Jaume Sisa en un context caòtic com pot ser l’arribada a l’escola d’un autobús ple de nens. L’adaptació de la peça original ha estat realitzada i harmonitzada a 4 veus per cor SATB.

ESP/Una pieza de mush up con el caos en la que incrustamos la canción «Qualsevol nit pot sortir el sol» de Jaume Sisa en un contexto caótico como puede ser la llegada a la escuela de un autobús lleno de niños. La adaptación de la pieza original ha sido realizada i harmonizada a 4 voces para coro SATB

Saad’vakaas


CAT/Diàleg entre unes imatges de violència extrema exercida per una menor i una cançó de bressol a partir de la sincronia amb cada un dels cops de puny.

ESP/Diálogo entre unas imágenes de extrema violencia ejercida por una menor y una canción de cuna a partir de la sincronía con cada uno de los puñetazos.
Simfonia Preyoutube


CAT/Peça de foundfootage en la que s’enllacen clips d’un sol pla, pertanyents a diferents èpoques, a partir del moviment i la semántica de les imatges. A tot això cal afegir-hi la sincronia musical feta a base de retalls de peces de Messiaen, Emerson Lake and Palmer, Carl Orff, John Cage, Cannibal Corpse o Camarón entre molts altres.
Coautoria i muntatge: Sílvia Subirós

ESP/Pieza de foundfootage en la que se enlazan clips de un solo plano, pertenecientes a distintas épocas, a partir del movimiento y la semántica de las imágenes. A todo esto cabe añadir la sincronía musical gracias a fragmentos de piezas de Messiaen, Emerson Lake and Palmer, Carl Orff, John Cage, Cannibal Corpse o Camarón entre muchos otros.
Coautoría y montaje: Sílvia Subirós

Freuet euch, ihr Christen alle! (+ previ interludi sonor a lo Bon Noi)CAT/A partir de les imatges d’una webcam situada en una rotonda de Nepal, hem assignat a cada una de les 6 veus (S, Mz, A, T, Br, B) una tipologia de vehicle. Així, sopranos i tenors s’ocupen, respectivament, de les motocicletes i dels cotxes que apareixen pel quadrant superior esquerre; els baixos, dels cotxes que apareixen per la part inferior de la pantalla i els barítons i mezzos dels cotxes i motocicletes que apareixen pel quadrant inferior dret. Les altos realitzen una tasca de recolzament a cada una de les veus.
Agafant el coral de Bach del mateix nom com a pretext tonal i textual hem creat un teixit contrapuntístic en sincronia amb el caos de la rotonda moments abans que s’hi esdevinguin uns fets estremidors.

*Cal tenir en compte que el punt de soncronia ve donat quan els vehicles creuen per darrere dels barrots de la reixa que hi ha en primer pla.

ESP/A partir de las imágenes de una web cam situada en una rotonda de Nepal, hemos asignado a cada una de las 6 voces (S, Mz, A, T, Br, B) una tipología de vehículo. De este modo, sopranos y tenores se ocupan, respectivamente, de las motocicletas y los coches que aparecen por el cuadrante superior izquierdo; los bajos, de los coches que aparecen por la parte inferior de la pantalla y barítonos y mezzos de los coches y motocicletas que aparecen por el cuadrante inferior derecho. Altos realizan un trabajo de apoyo a cada una de las voces.
Partiendo del coral de Bach del mismo nombre como pretexto tonal y textual hemos creado un tejido contrapuntístico en sincronía con el caos de la rotonda momentos antes de que suceda algo estremecedor.

*Hay que tener en cuenta que el punto de sincronía viene dado cuando los vehículos cruzan por detrás de los barrotes de la reja que aparece en primer plano.

Sopr/Mz: Patricia Rojas
Tnr: Christian Taboada
Bar/Bss: Joel DíazEloi el Bon Noi 2017