Live Coding


Algorithmic Art Assembly (març 2022)


Trobada 2.0 TopLap (setembre 2021)
Entrevista + Sessió de live coding.Màquines de terrabastall (sèrie)

   “Artells” Call Anything Records (maig 2020)
Peça pel recopilatori Down the Rabbit Hole del col·lectiu TopLap Barcelona“$ua1” Red Perill - remix