Live CodingTrobada 2.0 TopLap (setembre 2021)
Entrevista + Sessió de live coding.
“Màquina de terrabastall” (maig 2021)
Sessió de live coding from scratch. Encàrrega del col·lectiu Creative Coding Utrech.“Artells” Call Anything Records (maig 2020)
Peça pel recopilatori Down the Rabbit Hole del col·lectiu TopLap Barcelona